Péče o hodinky

Na Vaše nové hodinky PULSAR je stanovena mezinárodní záruka v délce 24 měsíců ode dne prodeje. Závady vzniklé během záruční lhůty chybou výroby nebo
vadou materiálu budou po předložení záručního listu nebo paragonu bezplatně odstraněny. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení (např. poškrábané sklíčko,
obnošený řemínek). Škody vzniklé nesprávným užíváním, neodbornými zásahy a mechanickým poškozením se na poskytovanou záruku nevztahují.

V případě, že vlastníte vodotěsné hodinky a použijete je ve vodě, je nutné minimálně 1x v roce (nejlépe před létem) nechat hodinky přetěsnit a zkontrolovat
v autorizovaném servisu.

Reklamaci v době záruky uplatňujte v prodejně, kde jste hodinky zakoupili nebo u dovozce. Prosíme, dbejte pokynů správného používání uvedených dále.

 

Voděodolnost

Nevoděodolné hodinky
Pokud na zadní části pouzdra Vašich hodinek není napsáno ”WATER RESISTANT” (VODĚODOLNÉ), Vaše hodinky nejsou voděodolné, a měli byste zamezit jakémukoli kontaktu s vodou, aby nedošlo k poškození strojku. Pokud se hodinky namočí, doporučujeme je nechat zkontrolovat AUTORIZOVANÝM DEALEREM PULSAR nebo SERVISNÍM CENTREM.

Voděodolnost (3 bary)
Pokud je na zadní části pouzdra napsáno ”WATER RESISTANT” (VODĚODOLNÉ), Vaše hodinky byly navrženy a vyrobeny tak, aby vydržely až do tlaku 3 barů, což znamená náhodný kontakt s cákající vodou nebo deštěm, ale nebyly navrženy pro nošení při plavání nebo potápění.

Voděodolnost (5 barů)*
Pokud je na zadní části pouzdra napsáno ”WATER RESISTANT 5 BAR” (VODĚODOLNÉ DO TLAKU 5 BARŮ) Vaše hodinky byly navrženy a vyrobeny tak, aby vydržely až do tlaku 5 barů, a jsou vhodné pro nošení při plavání, jachtingu a sprchování.

Voděodolnost (10 barů/15 barů/20 barů)*
Pokud je na zadní části pouzdra napsáno ”WATER RESISTANT 10 BAR”, ”WATER RESISTANT 15 BAR” nebo ”WATER RESISTANT 20 BAR” Vaše hodinky byly navrženy a vyrobeny tak, aby vydržely až do tlaku 10, 15 nebo 20 barů, a jsou vhodné pro nošení při koupání nebo šnorchlování, ale nikoli při přístrojovém potápění. Při přístrojovém potápění doporučujeme nosit potápěčské hodinky PULSAR.

* Před používáním hodinek voděodolných do 5, 10, 15 a 20 barů ve vodě zkontrolujte, že korunka je úplně zamáčknutá. Nemanipulujte s korunkou ve vodě, nebo pokud jsou hodinky mokré. Po použití v mořské vodě hodinky opláchněte sladkou vodou a kompletně usušte.
* Při sprchování s hodinkami voděodolnými do 5 barů nebo koupání s hodinkami voděodolnými do 10, 15 nebo 20 barů dbejte na následující:

  • Nemanipulujte s korunkou, pokud jsou hodinky mokré.
  • Při ponechání hodinek v teplé vodě se můžou hodinky začít mírně předcházet nebo zpožďovat. Toto se ovšem upraví po návratu hodinek do normální teploty.

Upozornění: Tlak v barech je zkušební tlak a nekoresponduje vždy se skutečnou hloubkou ponoru, protože pohyby při plavání obvykle tlak v dané hloubce zvyšují. Při potápění s hodinkami byste měli být obezřetní.

 

Teplota

(Pouze pro analogové quartzové hodinky)
Vaše hodinky fungují se stálou přesností v teplotním rozmezí 5 °C až 35 °C (41°F až 95 °F). Teploty nad 60 °C či 140 °F (u některých kalibrů 50 °C či 122 °F) mohou způsobit vytečení baterie nebo zkrátit její životnost. Nenechávejte hodinky dlouhodobě ve velmi nízkých teplotách nižších než –10 °C (+14° F), neboť chlad může způsobit, že se hodinky začnou mírně předcházet nebo opožďovat. Tyto stavy se ovšem po návratu do normální teploty upraví.

 

Péče o pouzdro a náramek

Abyste zamezili možnému zrezivění pouzdra a náramku způsobenému prachem, vlhkostí a potem, pravidelně je otírejte měkkou suchou látkou.

 

Nárazy a vibrace

Lehké aktivity na vaše hodinky nebudou mít vliv, ale dávejte pozor, aby Vám hodinky neupadly nebo nenarazily do tvrdého povrchu, mohly by se poškodit.

 

Chemikálie

Nevystavujte hodinky kontaktu s rozpouštědly, rtutí, kosmetickými spreji, čisticími prostředky, lepidly a barvami. Mohlo by dojít ke změně barvy nebo kvality či poškození pouzdra, náramku a dalších částí.

 

Magnetismus

Silný magnetismus má na hodinky negativní vliv. Zamezte blízkému kontaktu s magnetickými objekty. (V případě quartzových hodinek se po jejich odstranění z dosahu magnetického pole navrátí normální přesnost.)

 

Pravidelná kontrola

Každé 2 až 3 roky doporučujeme hodinky nechat zkontrolovat AUTORIZOVANÝM DEALEREM PULSAR nebo SERVISNÍM CENTREM k zaručení neporušenosti pouzdra, korunky, tlačítek, těsnění a skla.

 

Opatření týkající se ochranného filmu na zadní části pouzdra

Pokud mají Vaše hodinky na zadní části pouzdra ochranný film a/nebo nálepku, před používáním hodinek je sloupněte.